Βάλε στόχο το φεγγάρι...ακόμα κι αν αποτύχεις, θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ’ αστέρια!

21/1/11

Για να πλάσεις παιδιά πρέπει πρώτα να πλάσεις τον εαυτό σου.
Αλλιώς θ'αναζητάς να τα πλάσεις μέσα από ζωώδεις ανάγκες ή από μοναξιά ή για να μπαλώσεις τρύπες δικές σου.
Το καθήκον σου σα γονιός δεν είναι να παραγάγεις άλλον έναν εαυτό, αλλά κάτι υψηλότερο.
Είναι να παραγάγεις έναν δημιουργό!

Από τον Ι.Yalom "Όταν έκλαψε ο Νίτσε"

Δεν υπάρχουν σχόλια: